NAŠI PSI   /   OUR DOGS

Labrador retriever
TARJA z Humburských luk (Eliška)
NATALY z Humburských luk
TARJA z Humburských luk (Eliška) NATALY z Humburských luk (Tina)
   
MIMO CHOV   /   OUTSIDE  BREEDING
   
CLAIRE od Lužeckého potoka
JODIE z Humburských luk (Megi)
Annual´s RIVAL QUEEN (Viky)
CLAIRE od Lužeckého potoka JODIE z Humburských luk (Megi) Annual´s RIVAL QUEEN (Viky)
VZPOMÍNÁME   /   IM MEMORIAM
Labrador retriever Labrador retriever
KERRY Ithaka Bohemia
ANTEA z Humburských luk (Lucy)
CZ CH  KERRY Ithaka Bohemia (Kelly) ANTEA z Humburských luk (Lucy)

Šarplaninský pastevecký pes Labrador retriever Labrador retriever
Fili Muriel Sharishland´s
EIKO KASS z Proutku
DIANA z Humburských luk (Líza)
FILI MURIEL Sharishland´s (Dina) EIKO KASS z Proutku (Kass) DIANA z Humburských luk (Líza)